10 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก

นิตยสาร”ฟอร์บส์” จัดอันดับประเทศรวยที่สุด ในการจัดอันดับประเทศร่ำรวยที่สุดในโล ก (The World′s Richest Countries) ทีมงาน Toptenthailand.com ไม่รอช้านำมาให้ชมกันในทันทีใน “10 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก ปี 2555′

อันดับที่1 กาตาร์
นิตยสารฟอร์บส์เปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก โดยวัดจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ของปี 2010 ต่อจำนวนประชากร โดยกาตาร์ เป็นประเทศรวยที่สุดในโลก โดยจีดีพีต่อประชากรมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 88,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,728,000 บาท) เนื่องจากกาตาร์เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงที่กาตาร์มีประชากรเพียง 1.7 ล้านคน นอกจากนั้น กาตาร์ยังถือเป็นประเทศที่มีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับ 3 ของโลก และรัฐบาลมีการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานในการผลิต ส่งออก และแยกก๊าซอย่างต่อเนื่อง ที่รวมถึงการสร้างความหลากหลายในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง อีกทั้งรัฐบาลยังพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยการปรับปรุงท่าอากาศยาน ท่าเรือน้ำลึก และโครงข่ายการคมนาคมให้มีความทันสมัย

อันดับที่2 ลักเซมเบิร์ก
อันดับ 2 คือประเทศลักเซมเบิร์ก มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 81,466 ดอลลาร์ ประเทศนี้มีประชากรกว่า 5 แสนคน และกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของยุโรป เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายทางการเงินที่มีวินัยและเข้มแข็ง

อันดับ ที่3 สิงคโปร์
คือ สิงคโปร์ มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 56,694 ดอลลาร์

อันดับที่4 นอร์เวย์
ได้แก่นอร์เวย์ มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 51,959 ดอลลาร์

อันดับ 5 บรูไน มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 48,333 ดอลลาร์

อันดับ 6 สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ ( มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 47,439 ดอลลาร์)

อันดับ 7 สหรัฐฯ ( มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 46,860 ดอลลาร์)

อันดับ 8 ฮ่องกง ( มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 45,944 ดอลลาร์)

อันดับ 9 สวิตเซอร์แลนด์ ( มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 41,950 ดอลลาร์)

อันดับ 10 เนเธอร์แลนด์ ( มีค่าจีดีพีเฉลี่ย 40,973 ดอลลาร์)

Advertisements
By kritsanu11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s